Masterclasses

Vaak horen wij dat mensen op zoek zijn naar handvatten waarmee ze verder kunnen in de praktijk. In die gevallen raden wij een van onze masterclasses aan. Hieronder enkele voorbeelden:

 

1. Wat is de toegevoegde waarde van (de) BA in een organisatie?

Veel mensen vragen zich af wat een business analist precies doet en wat je met business analyse kunt. Onze Masterclass Business Analysis geeft je een overview van het gehele vakgebied: van strategie tot procesanalyse en van requirements engineering tot agile mastership.

 

2. Wat is mijn rol als BA in een Scrum-team?

Soms heeft iemand een PSM- of PSPO-training gevolgd en kent hij/zij dus de theorie van Scrum, maar blijven er nog veel vragen over hoe dit nou samengaat met business analyse. In deze gevallen raden wij de training Business Analysis in a Scrum Environment (BASE) aan. Hierin leer je hoe je een positieve bijdrage kunt leveren aan een Scrum Team vóór, tijdens en na een Sprint (de Refinement en Delivery-circles in de figuur) en wat de toegevoegde waarde is van business analyse bij de Refinement van de Product Backlog.

 

 

3. Hoe zorg ik dat ik eerder word betrokken in het voortraject?

We horen ook regelmatig van cursisten dat ze op zoek zijn naar handvatten die ervoor moeten zorgen dat ze eerder wordt betrokken in een verandertraject. In veel gevallen worden business analisten namelijk pas uitgenodigd als de oplossing (een IT-systeem) al bekend is. Er is bijvoorbeeld een ERP-systeem aangekocht en dat moet op-maat gemaakt worden. Vaak zijn dit hele dure oplossingen en bestaan er veel voordeliger alternatieven. Een grondige analyse voorafgaand aan de beslissing voor het ERP-systeem kan een organisatie veel geld besparen. Ook daarvoor is business analyse nodig. In de training Business Case Development leer je alles over de Discovery-circle in de figuur.

 

Maak hier een keuze

Maak hier een selectie uit een van onze masterclasses:

 

 

Aandachtsgebied(en) per masterclass

Srategieanalyse

Procesanalyse

Productanalyse

Personenanalyse

   Masterclass Business Analysis  
   Strategy Level BA  

   Business Case Development

   

   Business Analysis in Scrum

 
   Hands-on Procesmodellering
   met BPMN