Productanalyse

Productanalyse dankt zijn naam aan de Product Owner rol. De Product Owner (PO) is een rol die vaak wordt gebruikt in agile (project)teams. Met 'product' wordt daarbij een informatiesysteem of applicatie (app) bedoeld. Productanalyse is dus de analyse die nodig is om een zo goed mogelijk informatiesysteem te bouwen, te kopen of te onderhouden. Daarmee valt de term dus samen met informatieanalyse, functionele analyse (in België) of systeemanalyse.
 

Actief betrokken

IT-systemen maken in veel gevallen onderdeel uit van de oplossing voor een probleem of kans in een organisatie (op strategisch niveau) en worden op tactisch niveau middels change initiatives (meestal in de vorm van een project of programma) in organisaties uitgerold. De meeste business analisten zijn actief betrokken bij deze veranderinitiatieven. Ze brengen stakeholders in kaart, doen een stakeholder analyse en leggen hun behoeften vast. Die behoeften vertalen ze vervolgens in product features die ze stap voor stap verfijnen tot gedetailleerde requirements die gecommuniceerd kunnen worden in een ontwikkelteam zodat ze kunnen worden gebouwd.

 
« vorige pagina