Strategieanalyse

Effectiviteit begint met een goede kennis van de strategie van een organisatie. De strategie vloeit enerzijds voort uit de visie en missie van de organisatie, aan de andere kant kan deze sterk afhankelijk zijn van externe omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan de impact die corona en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving heeft gehad op vele winkels en horecagelegenheden. Of de impact die de stikstofnormen hebben op boerenbedrijven, de bouwsector en Schiphol. Sommige bedrijven weten zich snel aan te passen aan de nieuwe situatie, anderen hebben daar veel meer moeite mee.

 

Voortvloeiende initiatieven

Een business analist dient zich er continu van bewust te zijn dat een strategie (frequent) kan wijzigen. Soms zijn ze actief betrokken bij een interne en/of externe analyse (SWOT-analyse) en soms op passieve wijze. Maar in vrijwel alle situaties zijn business analisten betrokken bij de uit de strategie voortvloeiende initiatieven zoals projecten en programma's. En dat betekent dat je op zijn minst weet moeten hebben van de strategie van jouw organisatie.
 
« vorige pagina