Visie & Missie

Om onze visie en missie te kunnen uitleggen, nemen we eerst een kort aanloopje:

 

Business analyse als antwoord op Scrum

We zien dat agile werken steeds meer de norm wordt. Met name Scrum is heel populair. Hoewel het een heel populair framework is, kent het vele tekortkomingen. Dat kan ook niet anders, want de Scrum Guide telt hooguit 16 pagina's! Hierdoor zien we dat veel Product Owners en andere leden van agile teams op zoek zijn naar handvatten om te komen tot een goede Product Backlog.

 

Scrum framework

Scrum Framework

 

Kijk maar eens naar het plaatje hierboven. Het lijkt wel of de items op de Product Backlog uit de lucht komen vallen! Alsof de genoemde stakeholders altijd precies weten wat hun behoeften zijn en wat de business wil. In veel gevallen is er een hoop effort nodig om tot een goede Product Backlog te komen. In de onderstaande figuur wordt dit aangeduid met de Discovery-cirkel. In deze cirkel draait het vooral om effectiviteit: de goede dingen doen. Dit als aanvulling op de rechter cirkel (Scrum) waarin het vooral draait om efficiëntie.

 

Business analyse draait vooral om Discovery en Refinement

 

 

Onze Visie: een betere effectiviteit voor onze klanten

In onze ogen hebben steeds meer agile organisaties en teams behoefte aan een discipline die is gericht op effectiviteit. Hoewel we vanuit onze ruime ervaring met Scrum zeker de voordelen van het framework erkennen, zien we aan de andere kant dat organisaties pas echt verbeteren als ze een combinatie gebruiken van Scrum en effectiever werken. Want er valt nog enorm veel te verbeteren bij de meeste organisaties. We geloven heilig in de lerende organisatie: niemand is ooit uitgeleerd!

 

Het kan dus altijd beter, maar hoe?

 

We zijn ervan overtuigd dat veel organisaties baat kunnen hebben bij het vakgebied business analyse (zie onze home page) omdat het door de holistische kijk op de business kan zorgen voor die effectiviteitsverbetering. Terwijl vele disciplines tegenwoordig sterk op zichzelf zijn gericht door te specialiseren, is BA een vakgebied dat juist streeft naar generalisatie en verbinding. Met specialisatie waar nodig en indien nodig. Het kan veel organisaties dus helpen meer effort te steken in de ontwikkeling van T-shaped business analisten die over de grenzen van hun 'hokje' (hun functieomschrijving) heen kijken zodat organisaties en teams effectiever worden en beter communiceren. T-shaped analisten hebben oog voor datgene waar een team of organisatie op een bepaald moment behoefte aan heeft en zijn door hun generalisatie breed inzetbaar. Aan de andere kan zijn ze in staat zich vast te bijten in dat stukje waar een team of organisatie op een bepaald moment een toegevoegde waarde ziet. Dat is agile werken!

 

Onze Missie

Onze missie is het meer op de kaart zetten van (agile) business analyse. We doen dit door in gesprek te gaan met collega-business analisten en experts in gelieerde vakgebieden zoals informatie management, project management en architectuur. Omdat organisatieverbeteringen vaak in sterke mate afhangen van menselijke veranderingen behoren ook sociale wetenschappen zoals change management, communicatie en menskunde tot de gelieerde vakgebieden.Door de holistische kijk van business analyse op de organisatie verbindt het verschillende disciplines ('dots') waardoor effectiviteitsverbetering kan ontstaan. Ons mission statement luidt dan ook:

 

Business Improvement by Connecting the Dots

 


Concreet betekent dit dat we onze klanten:

  • helpen in hun bewustwordingsproces met betrekking tot business analyse en Lean/Agile
  • helpen met het leren (opleiden) en toepassen van (agile) business analyse (technieken)