Procesanalyse

Met het deelgebied procesanalyse bedoelen we niet uitsluitend het analyseren van processen maar ook het in kaart brengen daarvan. Vaak begint het met bewustwording: in processen leren denken. Daarna volgt procesmodellering in een bepaalde taal, bijvoorbeeld BPMN, zodat processen helder gecommuniceerd kunnen worden. Eenmaal vastgelegd kunnen de processen geanalyseerd worden. Dit betekent dat ze gecheckt worden op fouten, inconsistenties en eventuele knelpunten. Hieruit vloeien meestal effectievere en efficiëntere processen voort die gebruikmaken van Lean-principes en geautomatiseerde taken.

Brug slaan

Procesanalyse is daarmee dus een heel belangrijke stap om de brug te slaan tussen business, die denkt en werkt in processen en de IT-afdeling of -leverancier, die denkt en werkt in IT-oplossingen.

 
« vorige pagina