Requirements Modeling (IREB Advanced Level)

In deze praktijkgerichte training leer je hoe je requirements vastlegt door middel van (UML) modellen. De Unified Modeling Language kan onafhankelijk van aanpak of framework worden ingezet. In Scrum-projecten is er vaak behoefte aan het uitwerken van user stories middels modellen en diagrammen omdat deze vaak zorgen voor meer helderheid met betrekking tot de requirements en de uitwerking daarvan (de oplossing). UML modellen zijn dan ook een zeer effectief hulpmiddel in de verbetering van de communicatie met zowel stakeholders als teamleden in systeemontwikkelingsprojecten.

In deze driedaagse training maak je kennis met alle relevante diagrammen waaronder dataflow diagram, use case diagram, activity diagram, class diagram, state machine diagram en sequence diagram. Je leert de modellen met de hand op te stellen én door gebruikmaking van de handzame modelleertools Enterprise Architect en/of Visual Paradigm.

De doelgroep voor de training bestaat uit Product Owners, analisten, requirements engineers en ontwikkelaars die reeds hun IREB foundation certificaat hebben behaald en meer willen weten van modelleren.