Requirements Engineering (BCS)

Deze training is een vervolg op de Business analysis foundation en neemt je mee in de wereld van Requirements Engineering. zoomen verder in op elicitatietechnieken en verschillende modelleertechnieken waaronder use case diagrammen, activity diagrammen en klasse diagrammen. Vervolgens wordt aandacht besteed aan validatie van requirements door de verschillende stakeholders (belanghebbenden). Een ander belangrijk element van requirements engineering is het managen van requirements. Requirements management behelst het beheren van requirements met betrekking hun prioritering, versienummer en hun (onderlinge) traceerbaarheid. Ook wijzigingsbeheer (change requests) valt hieronder.

Tijdens de training besteden we veel aandacht aan examenoefeningen. Maar er is zeker ook aandacht hoe je al deze nieuwe kennis het best in de praktijk kunt toepassen.