IREB Foundation

Deze training stoomt je klaar voor het nederlandstalige IREB Foundation examen. Je leert alles over het vakgebied requirements engineering. Je maakt kennis met verschillende typen requirements, leert diverse elicitatietechnieken en kan requirements vervolgens SMART beschrijven. Daarna leer je verschillende modelleertechnieken waaronder use case diagrammen, activity diagrammen, klasse diagrammen op te stellen. Vervolgens wordt aandacht besteed aan validatie van requirements door de verschillende stakeholders (belanghebbenden). Een ander belangrijk element van requirements engineering is het managen van requirements. Requirements management behelst het beheren van requirements met betrekking hun prioritering, versienummer en hun (onderlinge) traceerbaarheid. Ook wijzigingsbeheer (change requests) valt hieronder.

Tijdens de training besteden we veel aandacht aan examenoefeningen. Maar er is zeker ook aandacht hoe je al deze nieuwe kennis het best in de praktijk kunt toepassen.