Modelling Business Processes (BCS) - Locatie Driebergen - 20 oktober 2023

Deze training is een vervolg op de Business analysis foundation en neemt je mee in de wereld van Business Process Management (BPM). Steeds meer bedrijven zien in dat procesgericht werken leidt tot meer efficiëntie en flexibiliteit in de organisatie. Voor bedrijven die opereren in een zeer dynamische omgeving kan BPM zelfs van levensbelang zijn. In de eerste plaats leer je wat ‘procesdenken’ inhoudt. Het is van groot belang dat je je als (business) analist zo goed mogelijk kunt verplaatsen in de business. Procesdenken is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Na de proces-awareness wordt in de training de stap gezet naar het onderwerp ‘procesmodelleren’, dat het zwaartepunt vormt van deze training. Je leert processen te modelleren op drie niveaus: organisatieniveau, bedrijfsprocesniveau en taakniveau. De training bereidt je voor op het 'Modeling Business Processes' examen van het BCS.


Doelstelling

De cursist heeft na deze training kennis en begrip van diverse principes en -technieken voor procesmodellering en kan deze ook toepassen in de praktijk. De cursist kan na deze training:
 • het belang begrijpen van het modelleren van bedrijfsprocessen (het gebruik van procesmodellen om de interne processen te beschrijven, de betekenis van proceshiërarchie en technieken om deze te beschrijven, waarom procesmodellering een belangrijke vaardigheid is van de business analist in het ondersteunen van verandering).
 • primaire processen (kernprocessen) op organisatieniveau modelleren;
 • bedrijfsprocessen op procesniveau modelleren, waarbij alle elementen worden getoond tussen start events en end events.
 • taken documenteren en analyseren.
 • gap-analyse doen bij het verbeteren van bedrijfsprocessen.


Examen

Deze cursus bereidt deelnemers voor op een 75 minuten durend Engelstalig examen bestaande uit 40 meerkeuzevragen op basis van minicases. Het examen wordt aangeboden door EXIN in samenwerking met BCS (British Computer Society). Als je dit examen haalt ontvang je het certificaat 'Modeling Business Processes’. Het is een van de keuzemodules voor het behalen van het International Diploma in Business Analysis van het BCS.

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

Procesdenken
De training start met een definitie van een proces. Je leert het verschil tussen procesdenken versus silodenken en je maakt kennis met CMMI.

Drie niveaus
Je leert vervolgens 3 niveaus voor procesmodellering:
 • Modellering op organisatieniveau
 • Modellering op bedrijfsprocesniveau
 • Modellering op taakniveau
De drie niveaus passeren een voor een de revue. Ook is aandacht voor de afstemming tussen de drie lagen die allemaal deel uitmaken van een proceshiërarchie.

Procesmodellering op organisatorisch niveau
Op het hoogste niveau worden bedrijfsprocessen weergegeven middels waardeketens (value chain). Voor iedere productgroep of dienstgroep wordt een waardeketen in kaart gebracht. Ook is op dit niveau aandacht voor de bergippen value proposition en process map.

Procesmodellering op bedrijfsprocesniveau

Op het tweede niveau worden waardeketens verder uitgewerkt in bedrijfsprocesdiagrammen die de taken laten zien plus de uitvoerende afdelingen van een organisatie. Je leert Business events (internal, external en time-based events) te vinden die ten grondslag liggen aan ieder bedrijfsproces. Op dit niveau wordt gebruik gemaakt van de procesmodelleringtechniek BPMN 2.0 (Business Process Modeling Notation). Je maakt kennis met de begrippen: pool, lane, start event, end event, task, subprocess, sequence flows, message flows, parallel & exclusive gateways, data objects en text annotation.

Business Rules
Een ander onderdeel van modellering op bedrijfsprocesniveau is Business Rules. In dit deel van de training leer je op welke wijze business rules kunnen worden weergegeven, bijvoorbeeld tekstueel, als beslissingstabel of in een BPMN-diagram.

Procesmodellering op taakniveau
Op het derde niveau worden taken gedetailleerd uitgewerkt in werkinstructies (voor handmatige taken) dan wel use case beschrijvingen (i.g.v. een taak waarbij interactie met een informatiesysteem wordt gevoerd).

Procesanalyse
Nadat de huidige processen in kaart zijn gebracht kunnen ze geanalyseerd worden. Uit analyse blijkt vaak dat processen niet efficiënt genoeg zijn en wellicht knelpunten en/of verspillingen bevatten. Procesanalyse is dan ook een belangrijke stap naar procesverbetering.

Performance
Een belangrijk onderdeel van de procesanalyse is het meten van de prestaties van de afzonderlijke taken maar natuurlijk ook de prestatie van het gehele proces. Door performance te vergelijken met key performance indicators (KPI’s) kunt u bepalen of een proces efficiënt is of niet.

Procesverbetering
Na de analyse kunnen verbeteringen worden doorgevoerd waardoor het proces efficiënter wordt uitgevoerd dan voorheen.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor mensen die een aantal bedrijfsprocesmodellerings- en analysetechnieken willen leren, hoe ze worden gebruikt en wanneer ze moeten worden gebruikt. Geschikt voor (business) analisten, business (change) managers en project managers.

Werkvorm

De kennisoverdracht vindt plaats door middel van een presentatie en talloze oefeningen en opdrachten. Het materiaal is Engelstalig omdat ook het examen in het Engels is. De lessen zijn wel in het Nederlands. Gedurende de gehele training wordt zowel getraind met open vragen als met het oefenen in examenvragen.

Groepsgrootte

Voor deze training bestaat geen minimum aantal cursisten. De maximale groepsgrootte is 12 personen.

Opbouw en duur

De training bestaat uit 1 dag. We starten om 09.00 uur en eindigen om 16.30 uur.

Training

Jouw investering in deze training bedraagt € 599,00. De vermelde prijs is exclusief BTW en examenkosten (€311 incl. BTW). Meer info.

Studiemateriaal

 • Business Analysis Techniques - 123 essential tools for succes - Cadle, Eva e.a. (€ 55,99 incl. BTW)
 • Werkmap met extra informatie
Mocht je reeds in het bezit zijn van de genoemde literatuur of het om een andere reden niet op prijs stellen dat wij de literatuur voor je verzorgen, wil je dit dan aangeven op het inschrijvingsformulier.


Accommodatie

Kosten voor gebruik van accommodatie, collectieve consumpties en lunch bedragen € 89,00 (excl. BTW) per trainingsdag.


Factuur

Na ontvangst van jouw aanmeldingsformulier ontvang je de factuur. Deze bevat het totaalbedrag van training, materialen, jouw arrangement en de BTW. De factuur dient voor aanvang van de eerste trainingsdag te worden voldaan.

Trainingsdata

 • Vrijdag 20 oktober 2023


Locatie

Landgoed De Horst
De Horst 1
3971 KR Driebergen


Training
Training:  
Modelling Business Processes (BCS) - Locatie Driebergen
Datum/Locatie:  
20 oktober 2023
 
Heb je de datum en locatie gecontroleerd?
 
Ja     Nee
 
Cursistgegevens
Aanspreekvorm:  Mevrouw     De heer
Voornaam/-letters:
Achternaam:
Adres:  
Postcode:  
Plaats:  
Telefoon: 
E-mail: 
Huidige functie: 
Werkzaam op afdeling: 
 
Waar ken je Olympic van? 

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam:
Adres: 
Postcode: 
Plaats: 
Telefoon: 
Manager:  
E-mail manager:  
 
Adresgegevens factuur
Naar wie moet de factuur gestuurd worden?
Contactpersoon:
E-mail: 
 
Indien uw organisatie werkt met een unieke code (bijvoorbeeld een inkoopnummer of referentienummer) vul deze dan hier in:
   
Vul de onderstaande velden in als de inhoud hiervan afwijkt van de bedrijfsgegevens velden:
 
Bedrijfsnaam:  
Afdeling:  
Adres:  
Postcode:  
Plaats:  
Telefoon:  
 
Overig
Boeken meeleveren?  Ja     Nee
Wil je je certificeren?   Ja     Nee
Opmerkingen/aanvullingen:  

velden gemarkeerd met een   zijn verplichte invoervelden


  



« agenda overzicht