IREB Foundation - Culemborg - 4 oktober 2023

Deze training stoomt je klaar voor het nederlandstalige IREB Foundation examen. Je leert alles over het vakgebied requirements engineering. Je maakt kennis met verschillende typen requirements, leert diverse elicitatietechnieken en kan requirements vervolgens SMART beschrijven. Daarna leer je verschillende modelleertechnieken waaronder use case diagrammen, activity diagrammen, klasse diagrammen op te stellen. Vervolgens wordt aandacht besteed aan validatie van requirements door de verschillende stakeholders (belanghebbenden). Een ander belangrijk element van requirements engineering is het managen van requirements. Requirements management behelst het beheren van requirements met betrekking hun prioritering, versienummer en hun (onderlinge) traceerbaarheid. Ook wijzigingsbeheer (change requests) valt hieronder.

Tijdens de training besteden we veel aandacht aan examenoefeningen. Maar er is zeker ook aandacht hoe je al deze nieuwe kennis het best in de praktijk kunt toepassen.


De deelnemer:
 • weet waar Requirements Engineering over gaat en de waarde ervan te begrijpen;
 • kent de principes van Requirements Engineering en begrijpt deze;
 • kan de fundamentele rol van werkproducten in Requirements Engineering begrijpen en kan werkproducten creëren: 
             - op basis van natuurlijke taal (SMART beschrijven);
             - op basis van modellen (o.a. use case diagram, toestandsdiagram, class diagram, activity diagram en dataflow diagram)
 • begrijpt het gebruik van werkwijzen om requirementsbronnen te identificeren en te eliciteren, conflicten te identificeren en op te lossen en requirements te valideren;
 • kent verschillende elicitatietechnieken (o.a. interview, workshop, observatie) en kan de juiste techniek gebruiken in een specifieke situatie;
 • kan de concepten van requirements-processen uitleggen en kan de juiste procesconfiguraties toepassen;
              - begrijpt de behoefte aan en het voordeel van requirements management:
              - het in kaart brengen van (onderlinge) traceerbaarheid (traceability) van requirements;
 • weet hoe versiebeheer en wijzingenbeheer van requirements (documenten) werkt.
 • kan een overzicht geven van de rol van de requirement tools en aspecten voor de implementatie;
 • is goed voorbereid op het IREB Foundation-examen.


Certificering

Gedurende de training word je voorbereid op het behalen van het CPRE-Foundation certificaat van het internationaal erkende IREB (International Requirements Engineering Board). We adviseren dat je in de periode tussen de trainingsdagen enige zelfstudie verricht uit het examenboek 'Basiskennis Requirements'. Tijdens deze interactieve training word je klaargestoomd voor het examen; er is dan ook veel aandacht voor lastige examenonderdelen en aan de wijze van vraagstelling.

Vrijstelling

Met dit certificaat krijg je vrijstelling voor de gelijkwaardige module van het BCS (Requirements Engineering). Meer info. Ben je reeds in het bezit van het CPRE/IREB certificaat dan kun je doorstuderen voor het BCS International diploma in Business Analysis.


 In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

Requirementtypen

Als eerste wordt een definitie gegeven van een requirement (conform de IEEE standaard). Het IEEE maakt onderscheid in stakeholder requirements (behoeften) en system requirements (eisen). Deze worden op hun beurt opgedeeld in functional requirements , quality requirements en constraints.

Basisprincipes

Vervolgens staan we stil bij de negen basisprincipes van Requirements Engineering: Waardeoriëntatie, Belanghebbenden, Gedeeld begrip, Context, Probleem – Requirements – Oplossing, Validatie, Evolutie, Innovatie en Systematisch en gedisciplineerd werken. Deze dien je als analist te kennen, te kunnen uitleggen en te begrijpen waarom ze belangrijk zijn.


Proces- en Werkstructuur

Het volgende onderwerp gaat over belangrijke factoren die van invloed zijn op een Requirements Engineering-proces waaronder het totale systeemontwikkelproces, beschikbare tijd en budget en de ervaring van de analisten. Hiervan dien je te begrijpen hoe en waarom ze van invloed zijn op het RE-proces. Ook leer je het RE-proces te configureren op basis van drie standaardconfiguraties.


System & Context boundary

Een heel belangrijk onderwerp vormt het afkaderen van het toekomstige systeem. Je krijgt immers alleen de juiste requirements boven water als je je concentreert op de juiste context (en daarmee ook de juiste stakeholders). In dit deel leer je door middel van de systeem context te bepalen, wat de relevante aspecten zijn en wat de irrelevante aspecten zijn.


Requirements elicitation

Onder het eliciteren van requirements wordt verstaan: het lospeuteren van eisen en wensen die zich (al dan niet bewust) in iemands hoofd bevinden. Dit blijkt in de praktijk vaak een erg lastige taak omdat heel veel kennis als vanzelfsprekend wordt aangenomen (tacit knowledge). In dit onderdeel maak je kennis met technieken (o.a. interview, workshop en observatie) die je kunnen ondersteunen bij het vinden van requirements. Bovendien leer je voor verschillende situaties de juiste technieken toe te passen op basis van het Kano-model.


Requirements documentation

Nadat de requirements zijn geëliciteerd, worden ze vastgelegd in de baseline. Ook dit dient heel secuur te gebeuren. Requirements die niet eenduidig zijn beschreven, zijn immers voor meerdere uitleg vatbaar, met alle gevolgen van dien. In dit onderdeel wordt vooral veel aandacht besteed aan het SMART beschrijven van individuele requirements in natuurlijke taal. Hierbij wordt het nut van requirement templates behandeld.


Requirements Modelling

Naast het beschrijven van requirements in natuurlijke taal (zie Requirements documentation) worden requirements vaak vastgelegd middels modellen. In dit deel van de training leer je diverse modellen op te stellen waaronder use case diagram, state machine diagram, class diagram, activity diagram en dataflow diagram.


Requirements validation & Negotiation

Het valideren van de requirements gebeurt door verschillende stakeholders. Zij checken of de verzameling requirements correct en volledig is. Ontwikkelaars checken of de requirements technisch haalbaar zijn en testers checken of de verzameling testbaar is. Indien er conflicterende requirements zijn, dan wordt dit in kaart gebracht en verholpen (Requirements negotiation). We besteden in dit onderdeel ook uitgebreide aandacht aan verificatie van requirements.


Requirements management

Geregistreerde requirements dienen beheerd te worden gedurende hun gehele 'leven'. In dit deel leer je een aantal technieken waarmee je requirements kunt prioriteren. Een heel belangrijk onderdeel van Requirement Management vormt het begrip 'traceability', waarmee de traceerbaarheid naar andere requirements wordt vastgelegd (waardoor er een eenheid ontstaat en geen bak met losse requirements). Je leert ook de traceability van requirements met brondocumenten en doeldocumenten vast te leggen. Andere belangrijke onderdelen van requirement management zijn versiebeheer en wijzigingsbeheer van requirements.


Tools

Tot slot leer je hoe tools je kunnen ondersteunen met het documenteren en managen van je requirements. Je leert welke soorten tools er bestaan en wat belangrijke criteria zijn voor de selectie van zo’n tool.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die werkzaam is als requirements engineer, business- of informatie analist of wil doorgroeien naar een van deze rollen.

Werkvorm

De kennisoverdracht vindt plaats door middel van Powerpoint-presentaties, individuele en groepsopdrachten en discussies. Gedurende de gehele training wordt geoefend met examenopgaven en oefeningen op basis van een casus. Tevens is er een oefenexamen.

Groepsgrootte

Voor deze training bestaat geen minimum aantal cursisten. Indien je daar prijs op stelt kan de training ook individueel worden gegeven. De maximale groepsgrootte is 12 personen.


Opbouw en duur

De training bestaat uit 3 dagen en vindt plaats op 1 dag in de week. De training heeft dus een doorlooptijd van 2 weken. Alle dagen starten om 09.00 uur en eindigen om 16.30 uur.

Training

Jouw investering in deze training bedraagt € 1595,00 (excl. exclusief examenkosten en BTW).

Studiemateriaal

 • Literatuur: Basiskennis requirements (inbegrepen in de prijs)
 • Cursusmap (inbegrepen in de prijs)

Mocht je reeds in het bezit zijn van de genoemde literatuur of het om een andere reden niet op prijs stellen dat wij de literatuur voor u verzorgen, wil je dit dan aangeven op het inschrijvingsformulier.

Accommodatie

Kosten voor gebruik van accommodatie, collectieve consumpties en lunch bedragen € 89,00 (excl. BTW) per trainingsdag.

 
Factuur

Na ontvangst van jouw aanmeldingsformulier ontvang je de factuur. Deze bevat het totaalbedrag van training, materialen, jouw arrangement en de BTW. De factuur dient voor aanvang van de eerste trainingsdag te worden voldaan.

Trainingsdata

 • Woensdag 4 oktober 2023
 • Woensdag 11 oktober 2023
 • Woensdag 18 oktober 2023


Locatie

To The Point Company
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg


Training
Training:  
IREB Foundation - Culemborg
Datum/Locatie:  
4 oktober 2023
 
Heb je de datum en locatie gecontroleerd?
 
Ja     Nee
 
Cursistgegevens
Aanspreekvorm:  Mevrouw     De heer
Voornaam/-letters:
Achternaam:
Adres:  
Postcode:  
Plaats:  
Telefoon: 
E-mail: 
Huidige functie: 
Werkzaam op afdeling: 
 
Waar ken je Olympic van? 

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam:
Adres: 
Postcode: 
Plaats: 
Telefoon: 
Manager:  
E-mail manager:  
 
Adresgegevens factuur
Naar wie moet de factuur gestuurd worden?
Contactpersoon:
E-mail: 
 
Indien uw organisatie werkt met een unieke code (bijvoorbeeld een inkoopnummer of referentienummer) vul deze dan hier in:
   
Vul de onderstaande velden in als de inhoud hiervan afwijkt van de bedrijfsgegevens velden:
 
Bedrijfsnaam:  
Afdeling:  
Adres:  
Postcode:  
Plaats:  
Telefoon:  
 
Overig
Boeken meeleveren?  Ja     Nee
Wil je je certificeren?   Ja     Nee
Opmerkingen/aanvullingen:  

velden gemarkeerd met een   zijn verplichte invoervelden


  « agenda overzicht