BCS International diploma in Business analysis

Deze opleiding leidt jou op tot een volwaardig business analist waarin alle facetten uit het vakgebied business analyse de revue passeren.

 

Doelstelling

De deelnemer is na deze opleiding (en het behalen van een aantal examens) in het bezit van het International Diploma in Business Analysis. Hiermee zet je een forse stap hoger op de carrièreladder en vergroot je jouw kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk! Zoals de naam al aangeeft is het een internationaal erkend diploma in een vakgebied waarin de komende jaren erg veel vraag naar is.

 

Certificering

BCS International diploma in Business analysis (Meer informatie over de opleiding)

 

Details

 

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die een internationaal erkend diploma in business analyse wil behalen zoals business analisten, informatieanalisten, project managers, ontwerpers en ontwikkelaars. Er zijn geen toelatingseisen.

 

Groepsgrootte

Het aantal cursisten varieert van minimaal 2 tot maximaal 10 personen.

 

Opbouw en duur

De opleiding bestaat uit 12 dagen en is verdeeld in 5 modules.

 

Inhoud

 

Module 1: Requirements Engineering

In deze module leer je alle facetten die te maken hebben met het vakgebied requirements engineering. Je maakt kennis met verschillende typen requirements, leert diverse elicitatietechnieken en kan requirements vervolgens SMART beschrijven. Daarnaast wordt ruime aandacht besteed aan het modelleren en het managen van requirements. Na deze module (plus enige zelfstudie) ben je voorbereid op het eerste deelexamen: IREB Foundation level van de International Requirements Engineering Board. Dit is een multiple-choice examen dat je bij ons op de derde trainingsdag in het Nederlands kunt doen.

 

Module 2: Business Analysis Foundation

De module Business analysis foundation brengt jou alle basisprincipes van het vakgebied business analyse bij. Je leert dat business analisten niet uitsluitend gefocust zijn op requirements. De business analist speelt namelijk van strategie tot implementatie een belangrijke rol. Na deze module (plus enige zelfstudie) ben je klaargestoomd voor het multiple-choice examen dat je op de vierde trainingsdag in het Nederlands kunt doen. Meer informatie over deze module

 

Module 3: Business Analysis Practice

De BA Practice gaat verder waar module 2 is gestopt. In twee dagen leer je hoe je de lesstof uit het leerboek 'Business Analysis' moet toepassen in de praktijk. In de module staan de Business Change Lifecycle en de rol die de business analist daarin speelt centraal. De Business case vormt de spil van verandering in de organisatie; het is de maatstaf waartegen ieder oplossingsalternatief in een project of programma wordt gelegd om de levensvatbaarheid ervan te toetsen. Daarnaast zijn strategieanalyse en stakeholder perspectieven belangrijke onderwerpen in deze module. De training bereidt je voor op het Business Analysis Practice examen van het BCS dat op dag 2 kan worden gedaan. Het is een Engelstalig multiple choice examen op papier. Meer informatie over deze module

 

Module 4: Keuzemodule

Wat betreft de keuzemodule zijn er momenteel twee mogelijkheden

 • Optie 1: System Modelling Techniques
    In deze driedaagse module leer je systemen te modelleren met de dé facto standaard UML (Unified Modeling Language). Deze modelleertaal biedt diverse soorten modellen waarmee je een informatiesysteem vanuit verschillende perspectieven in kaart kunt brengen. Je wordt voorbereid op het open boek-examen dat bestaat uit open vragen op basis van een casus. Dit examen vindt momenteel nog plaats bij BCS in Londen (en is dus Engelstalig). Meer informatie over deze module
 • Optie 2: Modelling Business Processes
  Deze tweedaagse module neemt je mee in de wereld van Business Process Management (BPM). In de eerste plaats leer je wat ‘procesdenken’ inhoudt. Het is van groot belang dat je je als (business) analist zo goed mogelijk kunt verplaatsen in de business. Procesdenken is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Na de proces-awareness wordt in de training de stap gezet naar het onderwerp ‘procesmodelleren’, dat het zwaartepunt vormt van deze training. Je leert processen te modelleren op drie niveaus: organisatieniveau, bedrijfsprocesniveau en taakniveau. Op dag 2 doe je examen (een Engelstalig MC-examen op papier).Meer informatie over deze module

Module 5: Mondeling examen

Nadat je de vier modules hebt behaald begint de voorbereiding voor het mondelinge examen. In deze eendaagse module herhalen we alle lesstof nog een keer en kijken we vooral naar de praktische toepassingen zodat je voldoende kennis en inzicht hebt verworven om ook het mondelinge examen af te leggen. Het betreft een Engelstalig online examen (het mondelinge examen wordt via een webcam afgenomen) bestaande uit open vragen. Slaag je ook daarvoor, dan heb je het diploma op zak!

 

Kosten

Open rooster
Voor de open-rooster variant van deze opleiding bedraagt de investering € 5.792 (excl. BTW). De prijsopbouw is als volgt:

 

Module

Aantal dagen

Prijs

Requirements Engineering (IREBF)

3

€1599

Business Analysis Foundation

4

€1995

Business Analysis Practice

2

€1099

System Modelling Techniques OF

Modelling Business Processes

2

€1099

Voorbereiding mondeling examen

1

Gratis

Totaal

12

€5792

 

Heb je reeds een van de modules gedaan? Geen probleem, je kunt alle modules ook los boeken.

 

In-company

De opleiding kan ook in de in-company vorm worden verzorgd. De groepsprijs bedraagt €800 per dagdeel (excl. BTW) hetgeen neerkomt op €17.600 voor een groep tot en met 10 personen (meer info). Voor grotere groepen geldt een meerprijs.

 

Examenkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.


Studiemateriaal

 • Literatuur:
  • Grip op Requirements - Cannegieter, de Swart
  • Business Analysis - Cadle & Eva
  • Business analyse - Zweedijk
  • Bij Keuzemodule 'System Modelling Techniques': Praktisch UML, Warmer & Kleppe
 • Cursusmap - € 30,00 excl. BTW per module

Mocht je reeds in het bezit zijn van de genoemde literatuur of het om een andere reden niet op prijs stellen dat wij de literatuur voor jou verzorgen, wil je dit dan aangeven op het inschrijvingsformulier.

Arrangementskosten
Indien de training niet plaatsvindt in jouw eigen kantoor dan worden kosten in rekening gebracht voor gebruik van accommodatie, collectieve consumpties en lunch. Deze bedragen € 69,00 (excl. BTW) per trainingsdag.

Factuur
Na ontvangst van jouw aanmeldingsformulier ontvang je de factuur. Deze bevat het totaalbedrag van training, materialen, jouw arrangement en de BTW. De factuur dient voor aanvang van de eerste trainingsdag te worden voldaan.

 

Download de Brochure (PDF)