Onze Visie en Missie

Helaas mislukken nog steeds veel projecten omdat IT oplossingen aandraagt die niet tot de gewenste resultaten in de business leiden.

Hoe kan dit?

Volgens Olympic zijn er twee sleutelwoorden als het gaat om het dichter bij elkaar brengen van business en IT: Kennis en Communicatie.

Kennis

Veel organisaties in Nederland opereren in de dienstensector, een sector waarin veel informatie omgaat. Informatie is de input, throughput en output van zulke organisaties. Voor dit soort organisaties is kennis een belangrijke randvoorwaarde voor het primaire proces. Maar ook voor organisaties die niet in de dienstensector zitten, is kennis steeds belangrijker omdat de omgeving van elke organisatie steeds sneller verandert. Kennis wordt tegenwoordig door meer en meer organisaties als een productiefactor gezien, en is in sommige sectoren zelfs een kritieke succesfactor geworden.

Maar wat is kennis precies? Vraag het 10 experts en je krijgt 10 verschillende definities. Elke definitie legt zijn eigen nadruk op specifieke aspecten van het fenomeen kennis. Het leidt geen twijfel dat kennis te maken heeft met ervaring, vaardigheden en attitude van de medewerkers van een organisatie. In de praktijk worden deze begrippen vaak aangeduid met het woord competenties. Welke competenties iemand nodig heeft, hangt meestal af van de rol die iemand vervult binnen een organisatie. Vergelijk het maar met een voetbalelftal waarbij iedere speler een rol krijgt (bv middenvelder) zodat hij/zij precies weet waar hij moet staan en wat er van hem/haar verwacht wordt.

Communicatie

Hoewel individuele kennis van groot belang is, is het niet voldoende om als organisatie te verbeteren. Goede afstemming tussen business en IT is alleen mogelijk indien sprake is van goede communicatie tussen inter- en intradisciplinaire teams.

Volgens Olympic kan een organisatie pas excelleren indien kennis en communicatie zijn verweven zoals het yin-yang symbool.

 

 

Kennis (het statische, introverte of yin-deel) is nodig om individueel op een hoger platform te komen, maar alleen dat is niet voldoende om als organisatie te verbeteren. Communicatie (het dynamische, extraverte of yang-deel) is minstens zo belangrijk: het zorgt er immers voor dat kennis kan worden gedeeld en dat het geheel meer wordt dan de som der delen.

Wat is de Missie van Olympic?

Olympic heeft zich dan ook als missie gesteld om ervoor te zorgen dat er meer medewerkers komen die beide werelden - Business en IT - begrijpen en bij elkaar brengt op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Dit is het vakgebied 'Business analyse'.

Mission statement

Ons mission statement luidt dan ook: "Olympic draagt kennis en enthousiasme over op het vlak van business analyse zodat meer analisten in staat zullen zijn zich goed te verplaatsen in de problemen/doelen van de business en de behoeften van klanten met als doel hiervoor (IT-)oplossingen te bedenken."