Lean & Agile

Complementair aan alle bovengenoemde analysesoorten zijn Lean en Agile. Met name Agile (systeem ontwikkeling) is het laatste decennium erg populair geworden. Veel organisaties gebruiken reeds een agile framework zoals Scrum of zijn bezig de stap ernaartoe te zetten. Als reactie op de traditionele watervalaanpak die vaak leidde tot de verkeerde softwareproducten, zijn de agile-aanpakken de norm geworden.

 

Groot aantal methoden

Wij erkennen de waarde die agile werken heeft ten opzichte van meer traditionele aanpakken. Maar we realiseren ons aan de andere kant dat het klakkeloos volgen van een framework zoals Scrum je niet altijd zal brengen wat je nodig hebt als organisatie. We maken dan ook gebruik van een groot aantal methoden en technieken (handvatten) die afkomstig zijn uit een scala van frameworks waaronder Scrum, Kanban, XP, SAFe en Disciplined Agile. 

 

Ruim voor het ontstaan van de agile frameworks was er Lean. Lean is een Japanse managementfilosofie waarin vijf principes centraal zijn: Value, Value Stream, Flow, Pull en Perfection.

 

In alle trainingen nemen we aspecten mee van zowel Agile and Lean. Niet omdat het momenteel heel populair is, maar omdat beide filosofieën zeer handige tips & tricks bieden die meteen in praktijk kunnen worden gebracht!

 
« vorige pagina