Blogs

Inception

  
     

Welke aanpak je ook kiest voor systeemontwikkeling, altijd willen opdrachtgevers in een vroeg stadium een antwoord op de volgende vragen: Wat krijg ik? Wanneer is het af? Wat gaat het (ongeveer) kosten? En dat terwijl ‘het’ nog gedefinieerd moet worden. Het zijn vaak uitermate lastig te beantwoorden vragen in het begin van een project. Je weet in veel gevallen immers nog niet eens wie je stakeholders zijn, laat staan wat ze willen! Deze blog besteedt aandacht aan de eerste fase van een systeemontwikkelingsproject: de Inception-fase. Inception betekent ‘begin’ en is een belangrijke ‘best practice’ voor analisten en product owners.

 

Door: G.J. (Gert) Zweedijk, CBAP

Senior analist en certified trainer

 

 

06-10-2017

T-shaped Analisten: de toegevoegde waarde van business analyse in een Agile team

  
     

In mijn vorige blog zagen we dat agile system development een groot scala aan best practices kent. Die best practices zijn vaak afkomstig uit populaire agile frameworks waaronder Scrum, LeSS, SAFe en DAD. Opvallend is dat in geen van de frameworks een aparte business analyse rol wordt onderkend. In deze blog ga ik dan ook op zoek naar het antwoord op de volgende vraag: Wat is de toegevoegde waarde van business analyse in een agile team en welke rollen kan een (business) analist daarin vervullen?

 

Door: G.J. (Gert) Zweedijk, CBAP

Senior analist en certified trainer

25-08-2017

Best Agile Practices

  
     

In deze blog kijken we naar het belang van agile ‘best practices’ die zijn ontstaan vanuit jarenlange praktijkervaringen bij verschillende organisaties. We zien dat sommige best practices los kunnen worden toegepast en dat andere practices zijn geclusterd tot framework. Business analisten kunnen een belangrijke rol spelen bij het vinden en toepassen van (nieuwe) best practices. Het gebruik van de juiste practices op het juiste moment kan jouw organisatie helpen bij de verbetering van het systeemontwikkelingsproces waardoor ook de kwaliteit van het eindproduct wordt vergroot.

 

Door: G.J. (Gert) Zweedijk, CBAP

Senior analist en certified trainer

10-07-2017

ShuHaRi

 


 
     

Deze blog gaat over het deelgebied People analyse (zie 'de brillen van de business analist' voor de onderverdeling). Business analisten komen in aanraking met een grote diversiteit aan mensen (waaronder stakeholders, teamleden, managers, product owners, scrum masters, andere analisten etc.). Het kan analisten enorm helpen als ze zich beseffen dat mensen verschillende ervaringsniveaus hebben met betrekking tot diverse thema’s, zoals bijvoorbeeld requirements, ontwikkelingsmethodieken en –frameworks, analysetechnieken, etc.

 

Door: G.J. (Gert) Zweedijk, CBAP

Senior analist en certified trainer

12-06-2017

'Scrum is als voetbal'

 


 
     

In de vorige blog over effectiviteit en efficiëntie heb ik ter verduidelijking een aantal one-liners van Johan Cruijff gebruikt. In deze blog opnieuw een uitspraak van Cruijff die zeer treffend is (over effectiviteit gesproken :-)). Als je Scrum met voetballen vergelijkt kom je snel tot de volgende overeenkomst: zowel voetballen als Scrum zijn enorm populair. Maar er is nog een reden waarom gesteld kan worden dat Scrum is als voetballen. Deze blog beschrijft die overeenkomst.

 

 

Door: G.J. (Gert) Zweedijk, CBAP

Senior analist en certified trainer

19-05-2017

Effectiviteit en Efficiëntie

 


 
     

In de vorige blog stond systeemontwikkeling als proces centraal. We zagen dat er op hoofdlijnen drie ontwikkelaanpakken zijn: waterval, iteratief incrementeel en agile. In deze blog kijken we naar twee begrippen die vaak worden gerelateerd aan processen: effectiviteit en efficiëntie. Helaas worden effectiviteit en efficiëntie vaak in één adem genoemd met als gevolg dat ze in het dagelijks leven nogal eens door elkaar heen worden gehaald. Voor de business analist is effectiviteit een van de belangrijkste woorden. Voordat ik uitleg waarom dit zo is zal ik eerst de twee begrippen beschrijven. Als voorbeelden zal ik daarbij gebruik maken van een aantal one-liners van Johan Cruijff.

 

 

Door: G.J. (Gert) Zweedijk, CBAP

Senior analist en certified trainer

10-05-2017

Systeemontwikkeling als proces

 

 


 
     

Veel analisten nemen deel in een project waarin een nieuw informatiesysteem wordt ontwikkeld. Dit product komt natuurlijk niet vanzelf tot stand; hieraan ligt een proces ten grondslag. In deze blog kijken we naar het proces van systeemontwikkeling. De business analist met een procesbril op (zie blog 'De brillen van de business analist') kijkt niet alleen naar de primaire bedrijfsprocessen, maar kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming en verbetering van systeemontwikkelingsprocessen. In deze blog kijken we naar de bekendste methoden en frameworks voor systeemontwikkeling.

 

Door: G.J. (Gert) Zweedijk, CBAP

Senior analist en certified trainer

 

12-04-2017

Portfolio's, programma's en projecten

In vorige blogs hebben we gezien dat business analisten de brug slaan tussen strategie en de operationele werkvloer. Ze helpen organisaties te veranderen naar gewenste situaties, situaties waarmee de bedrijfsdoelen kunnen worden behaald. Op basis van de strategische doelstellingen worden verandertrajecten benoemd waarmee de transitie vorm krijgt. In deze blog kijken we naar een aantal verandervormen die veel in praktijk worden toegepast.

Door: G.J. (Gert) Zweedijk, CBAP

Senior analist en certified trainer

12-03-2017

Perceptie

 

     

In deze blog staat productanalyse centraal. Business analisten vormen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige informatiesystemen (als onderdeel van een organisatie-verbetering) en een sleutelrol als het gaat om teameffectiviteit. Ze doen dit enerzijds door ervoor te zorgen dat de belanghebbenden (stakeholders) allemaal op één lijn liggen met betrekking tot het nieuwe product en anderzijds door de requirements in detail uit te werken. In deze blog concentreren we ons op het eerste punt.

 

Door: G.J. (Gert) Zweedijk, CBAP

Senior analist en certified trainer

08-02-2017

Enterprise architectuur en business analyse

 

     

In deze blog kijken we hoe enterprise architectuur gebruikt kan worden om tot betere (business) analyses te komen. Ik begin met een definitie van enterprise architectuur en geef vervolgens de raakvlakken aan met business analyse. Tot slot passeert een techniek de revue die analisten helpt om doeltreffender hun werk te kunnen doen.

 

Door: G.J. (Gert) Zweedijk, CBAP

Senior analist en certified trainer

 

03-02-2017


Meer Blogs? Bekijk ons archief