Modelling Business Processes (BCS)

Deze training neemt je mee in de wereld van Business Process Management (BPM). Steeds meer bedrijven zien in dat procesgericht werken leidt tot meer efficiëntie en flexibiliteit in de organisatie. Voor bedrijven die opereren in een zeer dynamische omgeving kan BPM zelfs van levensbelang zijn. In de eerste plaats leer je wat ‘procesdenken’ inhoudt. Het is van groot belang dat je je als (business) analist zo goed mogelijk kunt verplaatsen in de business. Procesdenken is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Na de proces-awareness wordt in de training de stap gezet naar het onderwerp ‘procesmodelleren’, dat het zwaartepunt vormt van deze training. Je leert processen te modelleren met Value chains (waardeketens) en BPMN 2.0. Bovendien word je in de training klaargestoomd voor het BCS-examen 'Modeling Business Processes'.