Scrum overview

Scrum is populair! Vele organisaties gebruiken reeds het agile framework of zijn bezig de stap ernaartoe te zetten. Als reactie op de traditionele watervalaanpak die vaak leidde tot verkeerde en/of te laat opgeleverde softwareproducten, zijn de agile-aanpakken de norm geworden.

Olympic heeft deze training speciaal samengesteld voor analist/ontwerpers die opereren als product owner of deel uitmaken van het Scrum Development Team (het ontwikkelteam). Ze zijn als product owner bezig met of ondersteunen de product owner bij het gedetailleerd uitwerken van de Product Backlog.

Deze training valt samen met de eerste trainingsdag van de training 'Scrum voor analisten'.