Scrum voor analisten

Olympic heeft deze training speciaal samengesteld voor analist/ontwerpers die opereren als product owner of deel uitmaken van het Scrum Development Team (het ontwikkelteam). Ze zijn als product owner bezig met of ondersteunen de product owner bij het gedetailleerd uitwerken van de Product Backlog.

Deze basistraining leidt niet op tot een specifieke Scrumrol (Scrum Master, Product Owner of Scrum Developer) maar geeft je precies die handvatten waarmee je je weg als analist/ontwerper kunt vinden in Scrumland.